Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2014

lifening

Ty jesteś tak zwana mądra kobieta, o ile takie istnieją. To znaczy najbardziej nieszczęśliwa. Dlatego, że jesteś mądra. Że wszystko rozumiesz, że wszystko wybaczasz, że wszystko potrafisz mądrze ustawić. Za mądrość płaci się cierpieniem, Krystyno. Biedne nieszczęśliwe, mądre kobiety. Żal mi was, bo prawie zawsze giniecie przez głupców.

 

— Marek Hłasko, „Pętla”
Reposted fromkyte kyte viablacktoblack blacktoblack
lifening
Z braku możliwości wyboru urodziłem się idiotą
— Krzysztof Ogonowski
Reposted fromnayantara nayantara viacytaty cytaty
lifening
0040 7a8a
Reposted fromkurz kurz viablacktoblack blacktoblack
5860 edfd 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viablacktoblack blacktoblack

July 23 2014

lifening
4199 46c7 500
Reposted fromroxanne roxanne viahelenburns helenburns

lunalovegouda:

Those people who constantly reblog your stuff but you never really talk:

image

lifening
1019 4807
Reposted fromunco unco viainstead instead
lifening
2352 1baf
lifening
lifening
Boimy się wszystkiego, a udajemy, że nie boimy się niczego.
— Sławomir Mrożek "Małe listy"
Reposted fromnowhere-girl nowhere-girl viabeltane beltane
lifening
8431 f053
Reposted fromcalifornia-love california-love viainstead instead

June 08 2014

7703 0a83
Reposted fromnosmile nosmile viarevalie revalie
lifening
7300 fd88
Reposted frompesy pesy viarevalie revalie
lifening
7329 36d2
Reposted fromBeardedGentleman BeardedGentleman viarevalie revalie
lifening
Człowiek nie wie, czym jest pragnienie, dopóki się nie napije.
— Carlos Ruiz Zafón – Gra anioła
Reposted frompuella13 puella13 viarevalie revalie
lifening
Ja ocean niespokojny
W mojej głowie gwiezdne wojny
— Maria Peszek
Reposted frominpassing inpassing viarevalie revalie
lifening
Play fullscreen
i zapominać chcę tak często jak się da, że nie ma we mnie nic i nic nie jestem wart
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl