Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2014

lifening
6544 84e1
Reposted frommissmaya missmaya viabarricade barricade

September 18 2014

1541 3aa1

unamusedsloth:

Sharing a board.

Reposted frombwana bwana viabarricade barricade
0795 e995

pastel-gizibe:

thebest-memes:

"No matter how bad you fuck up at work, you didn’t fucked up this bad"

Oh

lifening
Największa zemsta to spektakularny sukces.
Reposted fromnivea nivea viabeltane beltane
lifening
1732 e7a2 500
Reposted fromrol rol viabarricade barricade
5198 b6cd
Reposted fromLittleJack LittleJack viaparafina parafina
lifening
Untitled Part VII - Cy Twombly.
Reposted fromlouve louve viabeltane beltane
lifening
Zanim kobieta zaangażuje się w związek z mężczyzną, powinna móc odpowiedzieć twierdząco na trzy pytania.[...] Czy zawsze odnosi się do Ciebie z szacunkiem? To pierwsze pytanie. Drugie pytanie brzmi: jeśli za dwadzieścia lat będzie dokładnie tą samą osobą, czy w dalszym ciągu chciałabyś za niego wyjść? I wreszcie: czy sprawia, że chcesz być lepsza? Jeśli spotkasz kogoś, przy kim na wszystkie trzy pytania będziesz mogła odpowiedzieć twierdząco, to znaczy, że znalazłaś odpowiedniego mężczyznę.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaparafina parafina
lifening

September 15 2014

lifening
Chodź, połóż się obok, zresztą, po co się kochać, chcę cię rozebrać do naga, patrzeć na twoje piersi i biodra, jak skóra napina się na kostkach, jak bieleje ci i czerwienieje na zmianę splot słoneczny. Zresztą, chodź się kochać.
— J. Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromnfading nfading viablacktoblack blacktoblack
lifening
"Doszła do wniosku". Kobiety zazwyczaj najpierw nie wiedzą, czego chcą, i żyją jak leci, a później znienacka "dochodzą do wniosku" i wprawdzie nadal nie wiedzą, czego chcą, ale za to wiedzą, że to ma być "coś innego”
— Grzędowicz Jarosław
Reposted fromseptember september viablacktoblack blacktoblack
lifening
Prawdziwą miarą człowieka jest to, jak po upadku podnosi się z ziemi.
— Bóg nigdy nie mruga
Reposted fromcatchdimoment catchdimoment viacytaty cytaty
lifening
Łatwiej wybaczyć tym, którzy ranią Ciebie, niż tym, którzy ranią Twoich najbliższych.
— Bóg nigdy nie mruga
Reposted fromcatchdimoment catchdimoment viacytaty cytaty
lifening
1388 a760
Reposted frommixtura mixtura viablacktoblack blacktoblack
lifening
lifening
4918 e93f 500
Reposted fromprettyfoods prettyfoods viablacktoblack blacktoblack
lifening
lifening
Nie przestrasz się, proszę, gdy poczujesz moje wargi na szyi. Nie chciałem całować, to tylko bezradna miłość.
— Franz Kafka
Reposted fromblueinsane blueinsane viablacktoblack blacktoblack
lifening
lifening
2932 e2f3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl